ช่างเทคนิค CNC Milling

Job ID: 6
Posted Date: 17/01/2017

Job Details - รายละเอียดงาน

Operate เครื่อง CNC Milling 

Qualifications - คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชายอายุ 22 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. วุฒิ ม.6 ปวช. - ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. จบสายตรงไม่มีประสบการณ์ /มีประสบการ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถอ่านแบบ Drawing และใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น Vernier, Micro Meter
 5. สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะดึกได้
 6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits - ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เบี้ยขยัน 1,080 บาท
 2. ค่ากะ 50 บาท/วัน
 3. ค่าทักษะ (ตามตกลง)
 4. ค่าเช่าบ้าน (ตามตกลง)
 5. เงินช่วยเหลือครอบครัวเสียชีวิต 15,000 บาท 
 6. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 200,000 บาท
 7. ยูนิฟอร์ม
 8. โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท
 9. ขึ้นเงินเดือนประจำปี
 10. ตรวจสุขภาพประจำปี
 11. ประกันสังคม
 12. OT วันหยุดอัตราพิเศษ
 13. **ทำงานจันทร์ ถึง เสาร์ 
 14. ** เวลา 08:00 น.- 17:00 น.